Έκτακτο επιστημονικό προσωπικό

Έκτακτο επιστημονικό προσωπικό

EMAILS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο

emails
Αυλογιάρης Γεώργιος avlo2000@yahoo.gr
Βεντούλη Σουλτάνα sgventouli@gmail.com
Δαγλής Θεόδωρος theodag4@gmail.com
Δήμου Σπυρίδων spirosdimou73@gmail.com
Ζαφειρίου Γεωργία zafeiriou.georgia@gmail.com
Καπετανοπούλου Παρασκευή vkapetan@auth.gr
Κολοκοντές Αργύριος argiriskol@gmail.com
Κωνσταντινίδης Γεώργιος k.giorgos@gmail.com
Πάτσης Πάρης paris.patsis@gmail.com
Σταύρος Χατζόπουλος chatzstavros@gmail.com