Έκτακτο επιστημονικό προσωπικό

Έκτακτο επιστημονικό προσωπικό

EMAILS ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο

emails
Αυλογιάρης Γεώργιος

Avlogiaris CV

avlo2000@yahoo.gr
Βεντούλη Σουλτάνα

ΒΕΝΤΟΥΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ CV

sgventouli@gmail.com
Δαγλής Θεόδωρος

Δαγλής CV

theodag4@gmail.com
Δήμου Σπυρίδων

Δήμου Σπυρίδων CV

spirosdimou73@gmail.com
Ζαφειρίου Γεωργία

Zafeiriou CV

zafeiriou.georgia@gmail.com
Καπετανοπούλου Παρασκευή

Kapetanopoulou cv_gr

Kapetanopoulou cv_en

vkapetan@auth.gr
Κολοκοντές Αργύριος

Κολοκοντές Δ. Αργύριος CV

argiriskol@gmail.com
Κωνσταντινίδης Γεώργιος

Κωνσταντινίδης CV

k.giorgos@gmail.com
Πάτσης Πάρης

Patsis CV

paris.patsis@gmail.com
Σταύρος Χατζόπουλος

Σταύρος Χατζόπουλος CV

chatzstavros@gmail.com