Αγαπητοί νέοι φοιτητές και επισκέπτες,

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστική Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος, το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά και τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που το Τμήμα μας δίνει στους φοιτητές του.

Συνοπτικά το επιχειρησιακό σχέδιο του τμήματος αναπτύσσεται ως εξής:

Όραμα

Το τμήμα να αποτελέσει υποδειγματικό θύλακα γνώσης και προσφοράς στην οικονομία και την κοινωνία.

Αποστολή του Τμήματος

 • Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Η κάλυψη των επαγγελματικών αναγκών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, αλλά και η ανάπτυξη ικανών στελεχών για τη στελέχωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων και οργανισμών.
 • Η συνεργασία με φορείς και επιχειρήσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο για την επιτυχέστερη σύνδεση και σχέση με την αγορά και γενικότερα την κοινωνία.

Μακροπρόθεσμοί Στόχοι του Τμήματος

 • Η άρτια προετοιμασία των φοιτητών σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο στο τομέα της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης.
 • Η ποσοτική και ποιοτική παραγωγή ερευνητικών εργασιών από τα μέλη του τμήματος.
 • Αύξηση της συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.
 • Η προώθηση των κοινωνικών αξιών (συνεργασία, αλληλεγγύη, ομαδικότητα κλπ) και γενικότερα του πολιτιστικού επιπέδου.

Μεσο-μακροπρόθεσμοι Στόχοι του Τμήματος

 • Βελτίωση των επιδόσεων των σπουδαστών.
 • Δημιουργία ευχάριστου και δημιουργικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος.
 • Αύξηση της κινητικότητας καθηγητών και φοιτητών σε άλλα ιδρύματα (Erasmus κλπ).
 • Οργάνωση μεταπτυχιακών σπουδών που να οδηγούν στην κατάρτιση επιστημόνων με εξειδικευμένες γνώσεις σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.

Βραχυπρόθεσμοι Στόχοι του Τμήματος

 • Οργάνωση των λειτουργικών διαδικασιών του τμήματος.
 • Επαφή και συνεργασίες με άλλα ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού.
 • Διάχυση της σπουδαιότητας της αξιολόγησης στους φοιτητές του τμήματος.
 • Αύξηση των επιδόσεων των σπουδαστών.

Στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων

Το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης εστιάζει την αναπτυξιακή του στρατηγική σε δύο άξονες, στην Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη και στην Σύνδεση με την τοπική και εθνική κοινωνία και οικονομία.

Αναλυτικότερα:

Α) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 1. Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων:
  • Νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα αναθεωρείται τακτικά και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα σπουδών. Eσωτερική -Εξωτερική Αξιολόγηση, πιστοποίηση Προγράμματος Σπουδών.
  • Βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας θεωρίας και εργαστηρίων (χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, E-class, παραγωγή βιντεοσκοπημένων παραδόσεων των μαθημάτων, κ.α.).
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών. Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας (Erasmus, Leonardo).
  • Ενίσχυση των ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων (e-learning κλπ).
 2. Ανάπτυξη Ερευνητικών Δραστηριοτήτων:
  • Ανάπτυξη των υπαρχουσών ερευνητικών υποδομών.
  • Λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων.
  • Ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών, κ.α.
 3. Ερευνητικές συνεργασίες και συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα με άλλα ΑΕΙ και φορείς
 4. Προσέλκυση – προσκλήσεις μελών ακαδημαϊκού προσωπικού υψηλού επιπέδου)
 5. Βελτίωση κτηριακών υποδομών
  • Διαμόρφωση αναγκαίων χώρων.
  • Ενίσχυση των υποδομών και του εξοπλισμού.
 6. Κοινωνική Υποστήριξη των φοιτητών:
  • Εξεύρεση υποτροφιών.
  • Εξασφάλιση ευκαιριακής μερικής απασχόλησης.
  • Διευκόλυνση των ΑΜΕΑ.
  • Ενίσχυση των φοιτητικών εστιών.
  • Παροχή πλήρους ψυχολογικής υποστήριξης όπου είναι αναγκαία.
  • Ενεργοποίηση του θεσμού του Σύμβουλου Καθηγητή και του Συνηγόρου του Φοιτητή.

Β) ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ & ΕΘΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 1. Ανάπτυξη συνεργασιών με θεσμικούς φορείς.
  Το Τμήμα θεμελίωσε σχέσεις με τον σχετικό επιστημονικό φορέα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο. Ανάλογη συνεργασία αναμένεται να ευοδωθεί με τα Εμπορικά-Βιομηχανικά Επιμελητήρια της περιοχής και με τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).
 2. Συνεργασίες με αναπτυξιακούς και κοινωνικούς φορείς για την εκπόνηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 3. Συνεργασία σε μόνιμη βάση με την τοπική Αυτοδιοίκηση, 1ου και 2ου βαθμού της περιοχής.
 4. Συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι της περιοχής.
  Ενίσχυση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων με τη λειτουργία αντίστοιχου φοιτητικού συλλόγου που θα στεγάζεται σε αίθουσα του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά.
 5. Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων
  Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων προκειμένου οι φοιτητές να έλθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο του μαθήματος και την εφαρμογή των θεωρητικών τους γνώσεων στον πραγματικό χωροχρόνο μιας επιχείρησης ή ενός φορέα.
 6. Διοργάνωση Ημερίδων/ Συνεδρίων

Αγαπητοί φοιτητές, με τις σπουδές σας θα αποκτήσατε ένα γνωστικό κεφάλαιο το οποίο θα σας βοηθήσει στην επαγγελματική σας καριέρα. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι εφάμιλλο των αντίστοιχων προγραμμάτων των καλύτερων πανεπιστημίων του εξωτερικού, προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα. Όμως η αξία σας θα λάμψη όχι μόνο χάριν στις επαγγελματικές και γνωσιολογικές σας δεξιότητες, αλλά και μέσα από το ήθος και τη συνέπεια που θα επιδείξετε. Στόχος όλων μας στο Τμήμα είναι να σας μεταδώσουμε βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα αιχμής της επιστήμης της Στατιστικής και Ασφαλιστικής, αλλά και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη ενός επιστημονικού και παράλληλα ηθικού τρόπου σκέψης.

Εν μέσω, λοιπόν, ανατροπών και αλλαγών που μεταβάλλουν το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό τοπίο, το τρίπτυχο «εκπαίδευση – έρευνα – καινοτομία» αποκτά ιδιαίτερη αξία και σημασία. Ένα τρίπτυχο, στο οποίο επενδύουμε με όλες μας τις δυνάμεις, καθώς πιστεύουμε ότι είναι το κλειδί που θα ανοίξει τις πόρτες της προόδου σε τοπικό, περιφερειακό αλλά και εθνικό επίπεδο, που θα βοηθήσει να δημιουργήσουμε νέες θέσεις ποιοτικής απασχόλησης, να αντιστρέψουμε την αρνητική συγκυρία. Χωρίς καινοτομία χάνουμε το τρένο της ανταγωνιστικότητας. Χωρίς εκπαίδευση χάνουμε την παραγωγικότητά μας. Χωρίς διά βίου μάθηση, χάνουμε την «κοινωνία της γνώσης».

Με αυτά τα λίγα λόγια θα ήθελα εκ μέρους και του υπόλοιπου προσωπικού του Τμήματος να σας καλωσορίσω και να σας ευχηθώ μια εποικοδομητική χρονιά, συνεχή πρόοδο και υπευθυνότητα στις υποχρεώσεις σας. Εύχομαι το τμήμα που επιλέξατε να αποδειχτεί για εσάς ανάλογο των προσδοκιών και των ονείρων σας. Εμείς από την πλευρά μας σας υποσχόμαστε όχι τόσο μια εύκολη, αλλά σίγουρα μια συναρπαστική εμπειρία ζωής.

Ευχαριστώ πολύ

Νικόλαος Σαριαννίδης
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Μετάβαση στο περιεχόμενο