Στις 31/8/2021 η Συνέλευση του τμήματος όρισε ως Σύμβουλο Σπουδών τον Επ. Καθηγητή κ. Αυλογιάρη Γεώργιο.

E-mail: gavlogiaris@uowm.gr

Σχετικό Αρχείο:

Πράξη Συνέλευσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο