Το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί το πλέον σύγχρονο στο αντικείμενό του στην Ελλάδα, καθώς έχει φροντίσει να ακολουθεί τις νέες τάσεις στην Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη.

Επιπλέον όμως είναι προσανατολισμένο σε συνέργειες με συναφείς επιστήμες (πχ Λογιστικής και Χρηματο-οικονομικής. κ.α. ), ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να ανταποκριθούν με επιτυχία σε ευρύ φάσμα συναφών επαγγελματικών κλάδων, καθώς και σε σχετικές μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαιτούμενες γνώσεις για να απασχοληθούν ως:

  • Στατιστικοί σε κέντρα έρευνας και εφαρμογών (δημοσκοπήσεις, έρευνες αγοράς, ιατρικά κέντρα κ.λ.π.),
  • Αναλογιστές, αναλυτές και εκτιμητές κινδύνου σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλιστικούς οργανισμούς
  • Ποσοτικοί αναλυτές επενδύσεων και στελέχη διοίκησης κινδύνου σε τράπεζες.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν να διοριστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, οργανισμούς, Τράπεζες, στη Στατιστική Υπηρεσία και άλλους φορείς με αντικείμενο τη Στατιστική, όπως το ΚΕΠΕ, ΕΚΚΕ κτλ.

Επίσης μπορούν να διδάξουν στην τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, αφού φοιτήσουν στο ανάλογο τμήμα της ΣΕΛΕΤΕ.

Στον ιδιωτικό τομέα μπορούν να απασχοληθούν σε ασφαλιστικές εταιρείες ή άλλες επιχειρήσεις και οικονομικές μονάδες ως ανώτεροι υπάλληλοι, ερευνητές, οικονομικοί σύμβουλοι κτλ.

Σχετικά Έγγραφα:

Γραφείο Διασύνδεσης

Μετάβαση στο περιεχόμενο