Διεύθυνση

Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
6ο χλμ Παλαιάς Εθνικής Οδού Γρεβενών - Κοζάνης, Τ.Κ. 51100 Γρεβενά


Πληροφορίες Επικοινωνίας

Τηλ. Κέντρο: 24610 68000
Προϊσταμένη Γραμματείας: 24620 61607
Γραμματεία: 24620 61601
e-mail: stat@uowm.gr

Ώρες Λειτουργίας

Ώρες συνεργασίας με Φοιτητές – Κοινό: Καθημερινά 11:00 – 13:00
Μετάβαση στο περιεχόμενο