Προσωρινό Πρόγραμμα Εξεταστικής για την Εξ’ Αποστάσεως Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020-2021

Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων κατά την διάρκεια των εξ’ αποστάσεως εξετάσεών τους θα…Read More

Continue reading "Προσωρινό Πρόγραμμα Εξεταστικής για την Εξ’ Αποστάσεως Εξεταστική Περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020-2021"

Υποτροφίες

Υποτροφίες Κληροδότημα ΖΩΗ ΣΟΥΤΣΟΥ   Υποτροφίες Κληροδότημα Παν. Τριανταφυλλίδη…Read More

Continue reading "Υποτροφίες"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

prosklisi_129_2021_1_signed…Read More

Continue reading "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α.Υ. Π.Δ.Μ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. 2021-2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ…Read More

Continue reading "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α.Υ. Π.Δ.Μ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. 2021-2022"

Υποτροφίες

Ενημέρωση όλων των φοιτητών τα υπ’. αριθμ. 73765/Ζ1/22-6-2021 και 74178/Ζ1/23-6-2021 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας…Read More

Continue reading "Υποτροφίες"