Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Θα ήθελα να σας καλωσορίσω στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, ένα από τα τμήματα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το Τμήμα μας ασχολείται  με δύο βασικά επιστημονικά αντικείμενα, τη Στατιστική και την Ασφαλιστική Επιστήμη, που ως βάση έχουν τα Μαθηματικά και την Οικονομική Ανάλυση.

Η Στατιστική είναι μία επιστήμη που βρίσκει εφαρμογή σε κάθε επιστημονικό κλάδο στον οποίο χρησιμοποιούνται ποσοτικά ή ποιοτικά δεδομένα και σκοπός της είναι η συλλογή τους, η ανάλυσή τους και η κατασκευή μοντέλων για τη λήψη αποφάσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Το ανταγωνιστικό του λοιπόν πλεονέκτημα ως Τμήμα είναι η απορρόφηση των αποφοίτων του σε ένα ευρύτατο πλαίσιο επαγγελματικών επιλογών.

Σκοπός του Τμήματος είναι η θεωρητική εκπαίδευση και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών στα γνωστικά πεδία της Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος,  αποτελείται από μία συστηματική σύνθεση μαθημάτων από θεωρητικά και εφαρμοσμένα γνωστικά αντικείμενα των επιστημονικών αυτών κλάδων. Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα απόκτησης ειδικότητας σε στατιστικά και ασφαλιστικά θέματα. Το πρόγραμμα σπουδών επικαιροποιείται και προσαρμόζεται σχεδόν κάθε χρόνο με στόχο  την καλύτερη και την αποτελεσματικότερη παροχή γνώσης στους φοιτητές μας.

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης είναι ένα νέο σχετικά Τμήμα, όπου το σύνολο του  διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού καταβάλλει συνεχώς κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διατηρήσει σε υψηλά επίπεδα το ενδιαφέρον των φοιτητών στο πεδίο της γνώσης και να  βοηθήσει να κατανοηθούν οι βαθύτερες έννοιες, μέθοδοι και τεχνικές που πρέπει να κατέχει ένας νέος επιστήμονας με ειδίκευση στη Στατιστική και την Ασφαλιστική Επιστήμη. 

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, να φοιτήσουν σε Πανεπιστημιακό τμήμα του εξωτερικού για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο μέσω του προγράμματος Erasmus+. Επίσης, οι φοιτητές μας μπορούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να εκπονήσουν αν επιθυμούν την πρακτική τους άσκηση. Στο Τμήμα δίνεται η δυνατότητα διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών και υπάρχει σχεδιασμός  στο κοντινό μέλλον για τη λειτουργία μεταπτυχιακού προγράμματος δίνοντας ακόμη περισσότερη  αξία  στη γνώση των φοιτητών μας.

Σας εύχομαι να έχετε μια δημιουργική και επιτυχημένη πορεία με τις σπουδές σας στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες, τις εμπειρίες και τις δυνατότητες που θα σας δοθούν και πλοηγηθείτε στον κόσμο της γνώσης, της επιστημοσύνης και της προστιθέμενης αξίας. Το διδακτικό και το διοικητικό προσωπικό του Τμήματος θα βρίσκεται πάντοτε δίπλα σας σε ότι χρειαστείτε με στόχο την απρόσκοπτη ολοκλήρωση  των σπουδών σας.

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Κώντσας Σταμάτης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο