Παρακάτω επισυνάπτεται το κείμενο για το πεδίο Υποβολή παραπόνων και το έντυπο διαχείρισης παραπόνων:

http://modip.uowm.gr/nfe/index.php?p=3&c=2&i=4

Διαδικασία-Διαχείρισης-παραπόνων

Μετάβαση στο περιεχόμενο