Διοικητικό Προσωπικό
Δήμζα Χρυσούλα Προϊσταμένη  24620 61607 cdimza@uowm.gr
Κουτούλα Ελισάβετ Γραμματέας 24620 61601 stat@uowm.gr

Ώρες συνεργασίας με Φοιτητές – Κοινό : Καθημερινά 11:00 – 13:00

Μετάβαση στο περιεχόμενο