Νέα Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 παρατείνονται έως την…Read More

Continue reading "Νέα Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021"

ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η εφαρμογή για τη Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα είναι…Read More

Continue reading "ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021"