Ο κάθε φοιτητής δικαιούται το ειδικό Δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), τοοποίο ισχύει για όλο το χρόνο (1 Σεπτεμβρίου – 31 Αυγούστου). Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ο τρόπος διανομής και τα κριτήριακαθορισμού των δικαιούχων του Δελτίου ειδικού εισιτηρίου ορίζονται απότην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου παρέχει τις παρακάτω εκπτώσεις στους φοιτητές (Υπ. Πράξη 99/22-08-90):

– 25% στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει το Τμήμα, καθώς και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης χώρας.

– 25% στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του Τμήματος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας, καθώς και στις υπεραστικές συγκοινωνίες της    χώρας

– 25% στις ομαδικές (τουλάχιστον 15 άτομα) μετακινήσεις με την Ολυμπιακή Αεροπορία στο εσωτερικό 25% επί του εκδρομικού ναύλου

– 50% στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες όλης της χώρας

Σε περίπτωση απώλειας του δελτίου ειδικού εισιτηρίου θα πρέπει να απευθυνθείτε στη γραμματεία του τμήματος, προσκομίζοντας τη σχετική δήλωση απώλειας/κλοπής από την αστυνομία και ζητώντας την επανέκδοση του δελτίου. Μετά την έγκριση της επανέκδοσης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου από τη γραμματεία, η διαδικασία απόκτησης επαναλαμβάνεται από την αρχή.Το δελτίο ειδικού εισιτηρίου κατατίθεται στη γραμματεία του τμήματος με την ορκωμοσία του φοιτητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο