Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

prosklisi_129_2021_1_signed…Read More

Continue reading "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-2022 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α.Υ. Π.Δ.Μ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. 2021-2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ…Read More

Continue reading "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Α.Υ. Π.Δ.Μ. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜ. 2021-2022"

Υποτροφίες

Ενημέρωση όλων των φοιτητών τα υπ’. αριθμ. 73765/Ζ1/22-6-2021 και 74178/Ζ1/23-6-2021 έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας…Read More

Continue reading "Υποτροφίες"

Μετάθεση ώρας εξέτασης του μαθήματος «Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» θα  πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα (Τρίτη 29/6/2021) στις…Read More

Continue reading "Μετάθεση ώρας εξέτασης του μαθήματος «Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΣΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ Φ.Ε ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ…Read More

Continue reading "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021"