Διδάσκοντες Άλλων Τμημάτων
Κανάβας Βασίλειος Έκτακτος Διδάσκων vkanavas@yahoo.gr
Κοντέος Γεώργιος Καθηγητής gkonteos@uowm.gr
Ντιό Δέσποινα Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό/Εργαστηριακή Καθηγήτρια dntio@uowm.gr
Nίκλης Δημήτριος Αναπληρωτής Καθηγητής dniklis@uowm.gr
Σπανός Βασίλειος  Έκτακτος Διδάσκων aff00194@uowm.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο