Διοικητικό

Τηλέφωνα Γραμματείας: 24620 61601-61607
Fax: 24620 61603
e-mail: stat@uowm.gr

Διοικητικό Προσωπικό

Δήμζα Χρυσούλα
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ: 2462061607
Email: cdimza@uowm.gr

Μαδίκα Ελευθερία
Γραμματέας
Τηλ: 2462061601
Email: stat@uowm.gr