Διοικητικό Προσωπικό

Δήμζα Χρυσούλα
Προϊσταμένη Γραμματείας
Τηλ: 24620 61607
Email: cdimza@uowm.gr

Κουτούλα Ελισάβετ
Γραμματέας
Τηλ: 24620 61601
Email: stat@uowm.gr

Ώρες συνεργασίας με Φοιτητές – Κοινό : Καθημερινά 11:00 – 13:00