Ενημέρωση για Φοιτητές όπου πήραν μεταγραφή στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Παρακαλούνται όπως προσέλθουν οι φοιτητές στο Τμήμα μας μέχρι 13 Δεκεμβρίου 2019 με τα απαραίτητα…Read More

Continue reading "Ενημέρωση για Φοιτητές όπου πήραν μεταγραφή στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης"