Ανακοίνωση Δράσεων από τη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Ανακοίνωση Δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης- “Βελτιώνω τις Δεξιότητες Μελέτης και…Read More

Continue reading "Ανακοίνωση Δράσεων από τη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης"

Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών το υπ’ αριθμ. 871/Ζ1/7-1-2021 έγγραφο του Υπουργείου…Read More

Continue reading "Υποτροφίες Ρουμανίας σε αλλοδαπούς προερχόμενους από χώρες μη μέλη της ΕΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"

Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για δωρεάν σίτιση και στέγαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοίνωση μετεγγραφέντων φοιτητών και Αθλητών για Σίτιση 2020-2021 Ανακοίνωση μετεγγραφέντων και Αθλητών για δωρεάν…Read More

Continue reading "Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για δωρεάν σίτιση και στέγαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ407/80, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης (2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ Πρόσκληση…Read More

Continue reading "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΔ407/80, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΓΡΕΒΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 2020-2021 (1) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ…Read More

Continue reading "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021"

Ανακοίνωση Δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης-“Αντιμετωπίζω τις Δυσκολίες στη Μάθηση!”

” Η Δομή Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στα Γρεβενά διοργανώνει Δράση με θέμα την…Read More

Continue reading "Ανακοίνωση Δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης-“Αντιμετωπίζω τις Δυσκολίες στη Μάθηση!”"