Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την Πρόσληψη Ακαδημαϊκών Υποτρόφων, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους ηλεκτρονικά, από 18-07-2022 έως 28-07-2022, στο email: stat@uowm.gr

Τηλ. Επικοινωνίας:
2462061601, 2462061607

Σχετικά Έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΔΑ

Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΑΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ