Ανακοίνωση για Στεγαστικό Επίδομα Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Οι ηλεκτρονικές  αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα υποβάλλονται από

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 

μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr/ στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα που επισυνάπτονται. 

Σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδομάτος ακαδ έτους 2021-2022

Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού φοιτητικού επιδόματος ακαδ. έτους 2021-2022

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος έτους 2021-2022

Δικαιολογητικά για Κύπριους φοιτητές – Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα 2021-2022

Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2021-2022