Αξιολόγηση Διδακτικού Έργου Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,  μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μέσω του συνδέσμου: qau.uowm.gr

Μόνο οι φοιτητές των Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών μπορούν να αξιολογήσουν, και μέχρι τις 10 Ιουνίου 2022.

Σας παρακαλούμε όλους για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή.