Αναπλήρωση Μαθήματος “Σχεδιασμός Κοινωνικών-Οικονομικών Ερευνών”

Η αναπλήρωση του μαθήματος  “Σχεδιασμός Κοινωνικών-Οικονομικών Ερευνών” θα γίνει την Τρίτη 07/06 και ώρα 12:00-15:00.

 

Η Διδάσκουσα

Ζιρίνογλου Πουλχερία