Αναβολή μαθημάτων Κριτική Σκέψη και Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Αναπλήρωση

Τα μαθήματα “Κριτική Σκέψη – Στατιστική Συλλογιστική και Ήπιες και Μεταφερόμενε Δεξιότητες στην Επιστήμη της Στατιστικής” και  “Εκπαιδευτική Τεχνολογία-Πολυμέσα και Εφαρμογές στη Διδακτική της Στατιστικής”  δεν θα πραγματοποιηθούν  την Πέμπτη 12/05/2022.

Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα γίνει ως εξής:

  • Το μάθημα “Κριτική Σκέψη” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19-05-2022 στις 15:00-17:00.
  • Το μάθημα “Εκπαιδευτική Τεχνολογία” θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19-05-2022 στις 17:00-19:00.