Σημαντικό!!!Αλλαγή Ώρας Διεξαγωγής Μαθήματος

Την Πέμπτη 12/05/2022 το μάθημα “Ασφαλίσεις Ζωής” θα πραγματοποιηθεί στις 15:00 – 18:00  και το μάθημα “Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας” αντίστοιχα θα πραγματοποιηθεί στις 18:00-21:00.