Σημαντικό!!! Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Δείτε:

α) το τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,

β) το υγειονομικό πρωτόκολλο για τη διεξαγωγή εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου
ακαδημαϊκού έτους 2021-2022,

γ) τις οδηγίες προς τους φοιτητές σχετικά με τις διεξαγωγή εξεταστικής περιόδου
χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και

δ) τις υπ’ αριθμ. 2293/1/10-01-2022 και 4714/Ζ1/14-01-2022 εγκυκλίους του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στα παρακάτω Link:

Τροποποιημένο ακαδημαϊκό ημερολόγιο_ακαδ. έτους 2021-2022

Υγειονομικό πρωτόκολλο

Οδηγίες_φοιτητές

Εγκύκλιος Υπουργείου_2293_Ζ1_2022

Εγκύκλιος Υπουργείου_4714_Ζ1_2022