Ανακοίνωση Υποτροφιών Στέγης ΜΥΦΕΟ 2021-2022

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση
για την Πρόσκληση 201/2021 του ΕΛΚΕ, η οποία
αφορά τις Υποτροφίες ΜΥΦΕΟ για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

Σχετικά Έγγραφα:

Υποτροφίες Στέγης _2021-2022_ΜΥΦΕΟ_ Ανακοίνωση

prosklisi_201_2021_signed