Αναβολή μαθήματος

Τα μάθημα «Κοινωνική Στατιστική» την Τρίτη 21/12/21 δεν θα πραγματοποιηθεί, θα αναπληρωθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές