Μεταφορά Μαθήματος

Το Μάθημα “Μέθοδοι και Τεχνικές Δειγματοληψίας” , μόνο για την τρέχουσα εβδομάδα, από Πέμπτη 9:00-12:00 θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 12:00-15:00