Τελετή Αναγόρευσης του κ. Αθανάσιου Γαγάτση σε επίτιμο καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά Έγγραφα

Βιογραφικό κ. Γαγάτση 

Πρόσκληση Αναγόρευσης