ε-con Talks

Πρεμιέρα “ε-con talks” από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και τη Σχολή
Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, για
την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου στις 16:00.

Ψηφιακή αίθουσα Zoom: econ4

Σύνδεσμοςαίθουσας: https://zoom.us/my/uowm.econ4

Meeting ID: 932 734 496

Σχετικό Έγγραφο:

ε-con talks 3 Νοεμβρίου 2021