ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 21-22

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διεξαχθούν μεταξύ 01 – 15 Δεκεμβρίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος,  από  01/11/2021 έως 15/11/2021 στο email  stat@uowm.gr

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ
 2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
 3. Πτυχίο

Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι και η εξεταστέα ύλη είναι:

Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

 • Εισαγωγικές έννοιες στις συναρτήσεις, πραγματικές συναρτήσεις και τα χαρακτηριστικά τους, είδη συναρτήσεων, γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων
  • Όριο συνάρτησης, πλευρικά όρια
  • Συνέχεια συναρτήσεων. Παράγωγοι συναρτήσεων και εφαρμογές τους
  • Μονοτονία και ακρότατα συνάρτησης
  • Κυρτότητα, σημεία καμπής.
  • Ορισμένο ολοκλήρωμα
  • Προβλήματα ποσοστών
  • Χρονική αξία του χρήματος
  • Τόκος και επιτόκιο
  • Απλή και σύνθετη κεφαλαιοποίηση
  • Προεξόφληση
  • Ράντες ληξιπρόθεσμες και διηνεκείς
  • Αρχική και τελική αξία μέλλουσας ράντας
  • Δάνεια μεταβλητού επιτοκίου
  • Αξιολόγηση επενδύσεων

Εισαγωγή στις Πιθανότητες

 • Βασικές έννοιες της θεωρίας των πιθανοτήτων (Δειγματικός χώρος, Ενδεχόμενα, Πράξεις Ενδεχομένων, Κλασικός ορισμός πιθανότητας, Πράξεις επί των πιθανοτήτων)
  • Πολλαπλασιαστικός Νόμος, Μεταθέσεις, Διατάξεις, Συνδυασμοί.
  • Εισαγωγή στις κατανομές πιθανοτήτων
  • Διωνυμική, Υπεργεωμετρική, Poisson, Ομοιόμορφη, Εκθετική, Κανονική κατανομή

Εισαγωγή στη Στατιστική

 • Ορισμοί: Πληθυσμός – δείγμα – πειραματική μονάδα – παράμετρος – στατιστικό – μεταβλητή.
 • Περιγραφικά στατιστικά μέτρα: Μέτρα κεντρικής τάσεως, Μέτρα θέσεως, Μέτρα Διασποράς , Λοξότητα – Κύρτωση.
 • Πίνακας συχνοτήτων, γραφήματα (ραβδόγραμμα, ιστόγραμμα, κτλ., )
 • Κατανομές (χι-τετράγωνο, t-κατανομή, F-κατανομή).
 • Δειγματοληψία: Μέθοδοι επιλογής δείγματος – μέγεθος δείγματος.
 • Σημειακή εκτίμηση.
 • Διαστήματα εμπιστοσύνης.