Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές
αιτήσεις μετεγγραφής/μετακινήσης
υποβάλλονται από τη Δευτέρα 25
Οκτωβρίου 2021 μέχρι την Παρασκευή 5
Νοεμβρίου 2021, μέσω του ιστότοπου του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
www.minedu.gov.gr, στις ειδικές εφαρμογές
μετεγγραφών/μετακινήσεων.

 

Σχετικά έγγραφα

 

Μετεγγραφές_μετακινήσεις_2021-2022 (2)