Παράταση υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη χορήγηση δωρεάν σίτισης μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές /τριες ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων σίτισης για τους πρωτοετείς φοιτητές

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων σίτισης για τους πρωτοετείς φοιτητές