ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος “Ασφαλιστικό Δίκαιο” στις 14.10.2021 για προσωπικούς λόγους της διδάσκουσας. Η αναπλήρωση θα γίνει κατόπιν
συνεννόησης με τους φοιτητές.