ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14/10/21 διότι ο διδάσκων βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια. Η αναπλήρωση θα καθοριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.