Ανακοίνωση προς τους/τις Πρωτοετείς Φοιτητές/τριες για την Υποβολή Αιτήσεων Διαμονής στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά και Σίτισης, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

Σχετικά ‘Εγγραφα για δωρεάν Στέγαση και Σίτιση

Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων διαμονής στη Φοιτητική Εστία στα Γρεβενά για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων δωρεάν σίτισης ακαδ. έτους 2021-2022

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ-ΕΦΟΡΙΑΣ-2020

ΦΕΚ 1965 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ