Παρατείνεται η Υποβολή των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων – Ανακοίνωση προς τους/τις Προπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες των Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών για την Υποβολή Αιτήσεων Διαμονής στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου στα Γρεβενά, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΤΟΥ Π.Δ.Μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ Φ.Ε ΤΟΥ Π.Δ.Μ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΙΣ Φ.Ε. ΤΟΥ ΠΔΜsinged

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ 2020