Πρόγραμμα υποτροφιών “2021.22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships”

Ενημέρωση όλων
των φοιτητών την πρόσκληση για
αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα
υποτροφιών “2021.22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop &
Fellowships” που ανακοινώθηκε από το Scholars at
Risk network (SAR) σε συνεργασία με το Ίδρυμα
Andrew W. Mellon.
Στον ακόλουθο σύνδεσμο:
θα βρείτε το συνημμένο αρχείο.