Υποτροφία ιταλικής κυβέρνησης για το ακαδ. έτος 2021-2022

Προς ενημέρωση
των φοιτητών το έγγραφο της ιταλικής
κυβέρνησης που αφορά την απονομή
υποτροφίας σε ξένους φοιτητές καθώς
και σε Ιταλούς φοιτητές με μόνιμη
κατοικία στο εξωτερικό, για το
ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022, βρίσκεται
στον ακόλουθο σύνδεσμο: