Στρογγυλή Τράπεζα στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Ευπαθών Ομάδων

Δελτίο Τύπου αναφορικά με την επερχόμενη
Στρογγυλή Τράπεζα που διοργανώνει η
ΜΥΦΕΟ, το Σάββατο 26/6/21, 18.00-19.30 και τίτλο
“Προσβασιμότητα στην Εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση Φοιτητών και Φοιτητριών  με
Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και
Αναπηρία: Προκλήσεις, Εμπόδια και Καλές
Πρακτικές”