Μετάθεση ώρας εξέτασης του μαθήματος «Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά»

Οι εξετάσεις του μαθήματος «Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά» θα  πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα (Τρίτη 29/6/2021) στις 17:00-19:00 μ.μ αντί στις 11:00-13:00 που ήταν προγραμματισμένες.