ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΣΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗ Φ.Ε ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΣΩΝ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ

ΦΕΚ 1965 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ 2020

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΗΣΗ