Τελικό Πρόγραμμα Εξεταστικής για την Εξ’ Αποστάσεως Εξεταστική Περίοδο του Ιουνίου 2020-2021

Οι φοιτητές όλων των εξαμήνων κατά την διάρκεια των εξ’ αποστάσεως εξετάσεών τους θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα (ΠΑΣΟ) ή την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο για την επίδειξή τους στο εκάστοτε εικονικό μάθημα για να τους επιτραπεί η είσοδος και η εξέταση τους.

Η διαδικασία για να εξεταστείτε είναι να εισέλθετε στο https://exams.uowm.gr/  με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, μετέπειτα να συνδεθείτε στο μάθημα όπου εξετάζεστε, στην συνέχεια στην εικονική αίθουσα ΖΟΟΜ για να γίνει η ταυτοποίηση σας, στην συνέχεια να κάνετε την ταυτοποίηση χρήστη δηλαδή τον κώδικα δεοντολογίας και στο τέλος είναι η εξέταση του μαθήματος για να ολοκληρώσετε με την διαδικασία.

Το τελικό πρόγραμμα της εξεταστικής 2020-2021

πατήστε εδώ: ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ-ΕΑΡ.-20-21