ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (κα Βεντούλη Σ.)

Ανακοινώνεται ότι το μάθημα “Κοινωνικές Ασφαλίσεις” που είχε
αναβληθεί στις 10.5.2021, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 4.6.2021 και
ώρα 15:00.