Αναπλήρωση μαθήματος (Stat205)

Το μάθημα «Τραπεζική Λογιστική και Λογιστική Ασφαλιστικών Οργανισμών» θα αναπληρωθεί την Πέμπτη και ώρα 13:00-15:00.