Αναβολή μαθήματος

Tο  μάθημα “Οικονομικά  Μαθηματικά” (5:00μμ-6:30) σήμερα στις 23/4/2021 δεν θα πραγματοποιηθεί.

Η αναπλήρωση του μαθήματος θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.