Πρόγραμμα υποτροφιών DUO-Korea 2021

Σχετικά θα ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο που θα το βρείτε στον
ακόλουθο σύνδεσμο:
https://share.uowm.gr/download/415390a47868b38f6fc0f4514ba458b5ac96.html.