Μετακίνηση φοιτητών για σίτιση

Διαβάστε την επισυναπτόμενη  ανακοίνωση και το
Υπόδειγμα αίτησης καθώς και την βεβαίωση σχετικά με την μετακίνηση φοιτητών για σίτιση