Νέα Παράταση Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021

Οι δηλώσεις μαθημάτων για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 παρατείνονται έως την Τετάρτη  24/03/2021 

Η εφαρμογή για τη Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 είναι διαθέσιμη στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://students.uowm.gr/