ΕΝΑΡΞΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η εφαρμογή για τη Δήλωση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, θα είναι διαθέσιμη από τη Τετάρτη 24/02/2021 έως και την Τρίτη 09/03/2021 και ώρα 24.00 στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://students.uowm.gr/

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

  • Επιτρέπεται αλλαγή δήλωσης, εφόσον καταχωρηθεί, μόνο μέσα στα πλαίσια της ανωτέρω προθεσμίας. Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας καμία δήλωση δε γίνεται δεκτή, όπως δεν επιτρέπεται και οποιαδήποτε αλλαγή μαθημάτων.
  • Είναι δυνατή η παράλειψη μαθημάτων του τρέχοντος εξαμήνου και η δήλωση μαθημάτων προηγούμενων ετών αντ’ αυτών, δεν επιτρέπεται όμως η δήλωση μαθημάτων μεγαλύτερου έτους.
  • Μάθημα το οποίο δεν δηλώνεται από τον/την φοιτητή/ρια, δεν βαθμολογείται στην επόμενη εξεταστική περίοδο (ούτε και στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021).

ΕΠΙΠΛΕΟΝ

  • Μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία μέσω email: stat@uowm.grή κατά τις ώρες κοινού, Δευτέρα – Παρασκευή 11.00-13.00, για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων.
  • Επίσης, στην εφαρμογή φοιτητολογίου https://students.uowm.gr/ μπορείτε να ενημερώνεστε για όλα τα θέματα που αφορούν στη φοιτητική σας κατάσταση καθώς και να υποβάλλετε αιτήσεις για βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κλπ.