Ανακοίνωση Δράσεων από τη Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Ανακοίνωση Δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής &
Συμβουλευτικής Υποστήριξης- “Βελτιώνω τις Δεξιότητες Μελέτης και
Διαχειρίζομαι το Άγχος των Εξετάσεων!”

Η εξεταστική πλησιάζει και νιώθεις να σε κυριεύει
το άγχος;
Θέλεις να μάθεις πώς να διαβάζεις ώστε να είσαι πιο αποτελεσματική/ός;
Η Δομή Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης διοργανώνει για τις
φοιτήτριες και τους φοιτητές που σπουδάζουν σε τμήματα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά Εκπαιδευτικό Βιωματικό
Εργαστήριο με τίτλο: “Βελτιώνω τις Δεξιότητες Μελέτης και
Διαχειρίζομαι το Άγχος των Εξετάσεων!”.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία.”

https://drive.google.com/drive/folders/13s8jLX6n2FSL_KgwvKNOwxZRZu_wX8DV

Ανακοίνωση Δράσης από τη Δομή Ψυχολογικής &
Συμβουλευτικής Υποστήριξης- “Βελτιώνω τα Κίνητρα και τη Στάση μου για
τη Μάθηση!”

Νιώθετε πως έχετε μειωμένο κίνητρο για τις σπουδές σας και μία
αρνητική τοποθέτηση απέναντι στη μάθηση; Θέλετε να βελτιώσετε τα
κίνητρα και τη στάση σας απέναντι στη μάθηση, αλλά και τη ζωή
γενικότερα μέσω της υιοθέτησης ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης; Η Δομή
Ψυχολογικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης διοργανώνει για τις
φοιτήτριες και τους φοιτητές που σπουδάζουν σε τμήματα του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά Εκπαιδευτικό Βιωματικό
Εργαστήριο με τίτλο:“Βελτιώνω τα Κίνητρα και τη Στάση μου για τη
Μάθηση!”

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα επισυναπτόμενα αρχεία.”

https://drive.google.com/drive/folders/1Yy-4JAjIWd7gXB8vM7nVFEDmmjHAFrX-