Ανακοίνωση προς τους μετεγγραφέντες/μετακινηθέντες φοιτητές/τριες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και προς τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες που εισήχθησαν με την κατηγορία «Αθλητές» για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης και δικαιολογητικών, για δωρεάν σίτιση και στέγαση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοίνωση μετεγγραφέντων φοιτητών και Αθλητών για Σίτιση 2020-2021

Ανακοίνωση μετεγγραφέντων και Αθλητών για δωρεάν Στέγαση 2020-2021